Bredewater 26 - 2715 CA Zoetermeer - 079-200 2 200 - info@huisartsenpraktijk-entree.nl

Afspraak maken


Voor ons spreekuur moet u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met onze assistente of het via Mijngezondheid.net een afspraak maken. U kunt altijd aangeven bij welke huisarts u een afspraak wil maken. Ook wij geven er de voorkeur aan u te kennen en vinden het dus prettig als u bij dezelfde huisarts terugkomt. 


Als u belt voor een afspraak, stelt de assistent u een paar vragen. Dit doet ze om de ernst van uw klacht in te kunnen schatten, zodat ze weet hoe snel u de afspraak nodig heeft. De assistente is hiervoor opgeleid en ze heeft beroepsgeheim. Als ze twijfelt, overlegt ze altijd met de huisarts. Afhankelijk van uw klachten en de ernst ervan, maakt de assistente in overleg met u een afspraak bij uw huisarts.

Ook zal de assistente u vragen hoeveel tijd u nodig denkt te hebben met de huisarts. Voor korte vragen/klachten is een 10 minuten consult vaak voldoende. Het zou ook kunnen dat de assistente inschat dat u meer tijd nodig heeft, dan zal ze u een langer consult aanbieden (15 of zelfs 30 minuten). Ondanks dat we er alles aan doen om u zo snel mogelijk een plekje te geven zal het vaak zo zijn dat er voor een kort consult van 10 minuten vaak eerder plek is in de agenda dan voor een langer consult van 15 of 30 minuten. Dit bespreekt de assistente met u. Mocht u meerdere klachten hebben waarbij de één dringender is dan de ander, dan zal de assistente soms met u bespreken dat u deze op verschillende dagen met de dokter bespreekt. 

Wilt u dezelfde dag nog een afspraak? Belt u dan vóór 09.00 uur ’s morgens op.

Wilt u een afspraak op een andere dag of belt u voor een (laboratorium)uitslag? Dan kunt u de hele dag bellen, u krijgt dan een terugbelafspraak; We plannen afspraken als het mogelijk is op dezelfde dag in, maar in ieder geval zo snel mogelijk.Vanaf 21 mei 2024 start Huisartspraktijk Entree met een nieuwe digitale vragenlijst. Deze vragenlijst help u om op elk gewenst moment (24/7) digitaal contact te zoeken met de praktijk, bijvoorbeeld om een afspraak te maken met de huisarts. De digitale vragenlijst, geleverd door Klinik Healthcare Solutions, stelt u in staat om in het voor u bekende online portaal MijnGezondheid.net beveiligd uw gezondheidsklachten in te vullen. Onze huisartsassistentes beoordelen uw vragen of klachten en zullen indien nodig, in overleg met de huisarts, medisch advies geven of voor u een afspraak maken. Natuurlijk blijft het óók mogelijk om te bellen voor een afspraak. Deze online tool is een aanvulling hierop.

Voordelen voor u en voor ons
- Efficiënter:
                                 1. U hoeft niet te bellen en 2. u kunt op een tijdstip dat het ú uitkomt contact zoeken met de praktijk
- Betere service:                            Wij kunnen u sneller, makkelijker en beter helpen.

Het is heel makkelijk! Hoe werkt het?
1. Ga naar MijnGezondheid.net( https://home.mijngezondheid.net/inloggen/) of open de app MedGemak
2. Log in met uw DigiD zoals u gewend bent
3. Afhankelijk of u een vraag of lichamelijke klacht heeft, klikt u op de knop "Afspraak maken en bekijken" of   "Vraag aan huisarts/apotheek".
4. Klik op "Klinik Access".
5. Vul de vragenlijst in en klik op verzenden.
6. U krijgt een bericht via MijnGezondheid.net met een reactie of een ingeplande afspraak op het spreekuur.

Wanneer u een afspraak wilt maken (links) of een vraag heeft (rechts), klikt u op één van deze knoppen:


Om een vraag te stellen drukt u op deze knop:

Antwoord binnen werkdagen
Op werkdagen worden uw vragen en gezondheidsklachten binnen 24 uur beantwoord op basis van urgentie. Vragen die voor 10:30 uur ‘s ochtends op werkdagen (maandag t/m vrijdag) binnen komen worden gegarandeerd dezelfde dag nog beantwoord. Als u een vraag in het weekend heeft gestuurd wordt deze op maandag beantwoord. Het is niet de bedoeling dat u na het invullen van de online vragenlijst alsnog telefonisch contact met ons opneemt. U kunt en mag erop vertrouwen dat wij uw zorgvraag zien en tijdig zullen beantwoorden.Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistent. Deze kan ook beoordelen of een telefonisch consult geschikt is, of dat u beter op het spreekuur kunt komen.

Voor elk consult (afspraak) bij uw huisarts is er voor u 10, 15 of 30 minuten in de agenda gereserveerd. Heeft u meer dan één klacht, komt u met meerdere personen of heeft u meer tijd nodig? Zorg dan dat u dit met de assistente bespreekt en meer tijd reserveert bij de dokter. 

Het kan soms voorkomen dat tijdens het gesprek met de huisarts uw medische klachten in tweede instantie toch méér aandacht nodig hebben dan in uw consulttijd past. De huisarts zal dit met u bespreken en u vragen op een later moment terug te komen om de rest te bespreken; Omdat het vaak voorkomt dat mensen tóch ineens twee klachten willen bespreken ('nu ik toch bij de dokter ben...') vragen wij u om hierover zelf na te denken en dit bij twijfel nadrukkelijk met de assistente door te nemen: dit scheelt frustratie en een extra keer terugkomen!

 

Ook vragen wij vóóraf aan uw consult op www.thuisarts.nl te kijken. Dit is een prachtige website waar nagenoeg alle medische problemen worden besproken. Vaak vindt u hier al antwoorden op uw kwaal; 

Vaak kan het ook handig zijn uw bezoek aan de huisarts thuis voor te bereiden met een briefje waarop u schrijft waar u last van heeft en wat uw vragen zijn. Door deze samen door te nemen met de huisarts weet u zeker dat alles besproken is!

Mocht u na het consult na willen lezen wat u met de dokter heeft besproken: dit is terug te lezen in uw dossier via Mijngezondheid.net; Bespreek met de dokter als u het fijn vindt als er wat uitgebreider (of op een andere manier) wordt gerapporteerd, dan kan de dokter hier rekening mee houden; Bent u verhinderd?
Wilt u dit zo snel mogelijk telefonisch (via 079 - 200 2 200) doorgeven aan onze assistente? Dan kan zij op uw afspraak een andere patiënt inplannen. Bij (herhaaldelijk) te laat arriveren of niet verschijnen tijdens een afspraak spreken wij u hierop aan en krijgt u, mocht dit een tweede keer gebeuren, een boete van 15 euro. Dit bedrag is NIET te verhalen op de verzekering en moet u dus zelf betalen. U krijgt hiervoor een factuur van de praktijk toegestuurd.

 

Het e-consult is bedoeld voor korte en niet-urgente vragen aan uw huisarts. Deze vorm van consultatie biedt u de mogelijkheid om een medische vraag te stellen aan uw huisarts wanneer het u uitkomt. Dit gaat via het beveiligde portaal van mijngezondheid.net  
Geschikte onderwerpen/vragen voor een e-consult zijn:

  • vragen over leefstijl
  • vragen over medicijnen
  • vragen over onderzoek en uitslagen van onderzoek
  • vragen over klachten waarvoor u eerder op het spreekuur bent geweest
  • controle en vragen over chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, astma of suikerziekte

Maak geen gebruik van een e-consult bij:

  • spoedeisende vragen
  • vragen over een nieuwe klacht
  • vragen waarvoor (mogelijk) lichamelijk onderzoek nodig is
  • emotionele / psychische problemen

Van 12.00 tot 14.00 uur.

Voor een visite op dezelfde dag van aanvraag kunt u tussen 8.00 en 11.00 uur bellen met de assistente. Aanvragen voor visites worden altijd met uw huisarts overlegd. Als u door medische redenen aan huis gebonden bent, kan de huisarts op verzoek een huisbezoek maken. Indien u zelf geen vervoer heeft is dit voor de huisarts geen reden tot huisbezoek en zal u door de assistente gevraagd worden zelf vervoer te organiseren naar de praktijk. 

Wanneer er sprake is van een spoedgeval kunt u direct onze praktijk bellen +31 (0)79 – 200 2 200 en als u in het keuzemenu terechtkomt toets 1 op uw telefoontoestel indrukken. U wordt dan rechtstreeks doorverbonden met onze assistente en wij staan u dan zo snel mogelijk te woord. Gebruik deze toets alleen in geval van spoed.

Spoedgeval buiten kantoortijden?
Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met de assistente van de Huisartsenpost in Zoetermeer via telefoonnummer +31 (0)79 – 343 1600.

Levensbedreigende situatie?
Bij levensbedreigende situaties belt u direct met 112.

afspraak-icob Plan online uw afspraak


berichten-icon Plan uw e-consult


WEEKINDELING

Maandag t/m vrijdag
08.00 - 10.00 uur
10.30 - 12.30 uur
14.00 - 17.00 uur